بیانیه‌ی بنیاد ژوپی‌آ برای حضور در راهیپمایی افتخار در آمستردام

Iran Boat while sailing

آیا از کسانی که برای هدفشان و حضورشان می‌جنگند و ابزارشان در این جنگ خودشان، صورتشان، هویتشان و زندگیشان است، برای قهرمان‌خطاب‌شدن، لایق‌تر هم هست؟