Donate on Homepage

Donate, help us grow & join the movement of JoopeA
Donate a heart & join the movement for better future
Donate by Bank Transfer

Use these info to donate via direct bank transfer:

Account name: Stichting JoopeA
IBAN: NL90 INGB 0006 6858 71
Account number: 0006 6858 71
Bank: ING Nederland
BIC/Swift: INGBNL2A

Donate use PayPal:

Or click here to use Geef.nl module to donate using iDeal, credit card or other payment methods.

Read all about donations and the way we spend them here.

Doneer Nu

Donate to JoopeA Foundation

 

For English version click here

Help ons om meer stem aan de Red Dot evenals JNews, JClub, etc. geven door uw donaties.

Elk en ieder van jullie donaties wordt geïnvesteerd in de uitbreiding van de toegang van burgers in landen waar mensen geen vrijheid hebben of beperkt is.

 

Doneer aan Stichting JoopeA via die link of donatie module beneden.

Doneer nu

Waar gaat uw donatie?

Wij geven jullie donaties aan verschillende projecten.Al onze projecten zijn gericht op het uitbreiden van Internet vrijheid en seksuele rechten vooral in het Midden-Oosten. Hier vindt u meer informatie over de projecten:

 • IranPride: Iraanse LHBT vind het heel moeilijk om uit de kast komen of in een Pride Parade deelnemen. Met uw donatie helpen we Iraanse LHBT om sterker zijn en vechten voor hun rechten.
 • JAssist: We besteden donaties om activisten helpen in het Midden-Oosten om hun online platformen risico-vrij en kosteloos maken. We proberen sociale activiteiten binnen beperkte landen versterken door het helpen van kleine organisaties, groepen en particulieren om veilige website en web services te hebben.
 • JNews: Wij produceren en dus opnieuw publiceren van betrouwbare Perzische onderwerpen over seksuele rechten (LHBT, seksuele gezondheid, seksuele voorlichting, enz.) om de kennis te vergroten op dit gebied in het Perzisch. Donaties zijn nodig om te produceren, vertalen en opnieuw publiceren voor meer kennis op dit gebied.
 • JClub: JoopeA Club is een nieuw sociaal netwerk voor LHBT & Alliances. Dit sociale netwerk is ontworpen met functies om het host van beperkte landen veiliger maken tegen hackers en regering in beperking landen zoals in Iran zodat LHBT & Alliances beter en veiliger met elkaar communiceren.

Geen geld donaties? We hebben ook behoefte aan ander type donaties:

 • Hebt u een lege plek in Amsterdam dat de medewerkers van JoopeA kunnen als kantoor gebruiken? Graag horen we van u.
 • Aarzel dan niet om ons aan andere actieve groepen voorstellen. We zouden graag meer mensen willen leren kennen.

Donate by Bank TransferBank informatie

Naam: Stichting JoopeA
IBAN: NL90 INGB 0006 6858 71
Bank: ING Nederland
BIC/Swift: INGBNL2A

Btw number: NL854432838B01

Lees meer over bank info here.

<

p style=”text-align: left;”>Wij horen graag van u: [email protected]
 

Donatie Module

Donate

Donate to JoopeA Foundation

Click hier om deze tekst in het Nederlands te lezen.

 

Help us to give more voice to the JAssist as well as JNews, JClub, etc. by your donations!

Every and each donations of you is invested in expanding access of citizens in restricted countries to information.

You can donate to Stichting JoopeA by click on this link or donation module below.

Donate Now

Where does your donation go?

We spend your donations on different project. All projects are focused on expanding Internet Freedom & Sexual Rights specially in Middle East. Here are more details about the projects:

 • IranPride: Donations will make it possible for Iranian & Persian-speaking LGBTIQ to come out & stand for their rights. By making the participation in Pride Parades around the world, we increase Iranian LGBTIQ social & self acceptance.
 • JAssist: We spend donations to help activists in Middle East to have their online platforms risk-free and cost-free. We try to empower social activities inside restricted countries by helping small organizations, groups & individuals to have their secure website & web services.
 • JNews: We produce & also re-publish reliable Persian topics on Sexual Rights (LGBTIQ, Sexual Health, Sex Education, etc.) to increase knowledge in this field in Persian. Donations are needed to produce, translate & re-publish more knowledge in this area.
 • JClub: JoopeA Club is a new social network for LGBTIQ & Alliances to dialogue. This social network has been designed with features which is needed for restricted country such as Iran to keep the users safe from being tracked or harassed by cyber army or hackers. Donations goes to moderators & secure hosting which help Persian Speaking LGBTIQs & alliances to have this secure social network to communicate.

We are also in need of other type of donations:

 • Do you have a spare space in Amsterdam that you can leave us for limited amount times? We would love to use it as our office.
 • Please do not hesitate to introduce us to other active groups. We would love to know more people.

Looking forward to hear from you: [email protected]

Donate by Bank TransferDonate via bank transfer?

Here you can find all the information you need to transfer money to JoopeA’s account: https://joopea.info/?page_id=88

Donation Module