بیانیه‌ی بنیاد ژوپی‌آ برای حضور در راهیپمایی افتخار در آمستردام

Iran Boat while sailing

آیا از کسانی که برای هدفشان و حضورشان می‌جنگند و ابزارشان در این جنگ خودشان، صورتشان، هویتشان و زندگیشان است، برای قهرمان‌خطاب‌شدن، لایق‌تر هم هست؟

Pictures of Iran Boat in Amsterdam Canal Pride Parade

Sorrow of participants after skipper left

Iranians took such a brave step forward in fight for LGBTIQ Rights and participated in Amsterdam Canal Pride Parade on Iran Boat for the very first time. Iran Boat has been planning and managed by JoopeA Foundation since February this year and were supposed to be the pearl of the Amsterdam Pride Parade this year… Continue reading Pictures of Iran Boat in Amsterdam Canal Pride Parade